CubeServ Blog
Stay up-to-date on the data-driven business with tools for analytics from SAP & Co. and do not miss any news, downloads & events.

Planiranje temeljeno na pokretaču vrijednosti

Prema nekoliko studija (Castellina 2017., BARC studije 2015. i 2018.) za tvrtke je vrlo važno, npr. u financijskom planiranju, da mogu brzo reagirati na promjene na tržištu, npr. zbog novih konkurenata. Nadalje, postoji potreba za optimizacijom komunikacije i suradnje u postojećim procesima planiranja, kao i potreba za smanjenjem vremena protoka i zahtjeva za resursima. Sljedeći dokument pokazuje kako se ovi tipični izazovi integriranog korporativnog planiranja mogu uspješno svladati korištenjem planiranja temeljenog na pokretaču vrijednosti. Na temelju praktičnog iskustva, detalji neovisni o tehnologiji opisani su kako slijedi:
  1. više fleksibilnosti i reference strategije kroz planiranje temeljeno na pokretaču vrijednosti,
  2. veća suradnja i integracija u definiranju pokretača vrijednosti i
  3. kratko vrijeme trajanja procesa planiranja ostvaruje se informatičkom podrškom.

Whitepaper

Korporativno planiranje koje se temelji na pokretaču kao sredstvo za dinamičko planiranje: ​Tipični izazovi integriranog korporativnog planiranja​
Subscribe our Newsletter

Keep up to date on SAP Analytics Cloud, SAP Data Hub, and Big Data, and do not miss any news, downloads & events.

Author
Expert Team