CubeServ Blog
Stay up-to-date on the data-driven business with tools for analytics from SAP & Co. and do not miss any news, downloads & events.

Gostovanje na Sveučilištu u Bambergu

Kad se kolege konzultantski vrate na sveučilište… često u svojoj prtljazi imaju prezentaciju o uzbudljivim temama s terena!

Kao i naš voditelj tima René Lechtenböhmer (Alumni fakulteta) i Jan Wiesemann (Konsultant za prediktivnu analitiku). Nekoliko puta godišnje WIAI.community e.V. (mreža bivših studenata i aktivnih članova Fakulteta informacijskih sustava i primijenjenih računarskih znanosti Sveučilišta u Bambergu) organizira uspješan format WIAI.PraxisReporta.

U srpnju smo gostovali s našom temom inovacija:
“Strojno učenje u praksi na primjeru prediktivnog održavanja”.
Umjetna inteligencija je pomisao u kojoj konkretna primjena – osobito u malim i srednjim poduzećima – često padne na drugu stranu. Na primjeru prediktivnog održavanja pokazali smo inovativne načine optimizacije proizvodnih procesa kroz prediktivnu analitiku.

Unatoč ispitnom roku i visokim temperaturama, veseli nas veliki broj prijavljenih studenata i predavača te njihov interes za temu. Nakon toga, u opuštenoj atmosferi dvorišnog kafića, mogli smo uspostaviti početne kontakte sa studentima uz hladna pića i informirati se o mogućnostima karijere u CubeServu.

Veselimo se još jednoj razmjeni – bilo pri sljedećem posjetu u Bambergu ili na našoj lokaciji u Nürnbergu!

Više informacija o alumni mreži WIAI možete pronaći ovdje.

Subscribe our Newsletter

Keep up to date on SAP Analytics Cloud, SAP Data Hub, and Big Data, and do not miss any news, downloads & events.

Author
Expert Team